Πρόγραμμα Εθελοντισμού Δήμου Αθηναίων "Συμμετέχουμε"

Ο Δήμος Αθηναίων επαναπροσδιορίζει την έννοια του ενεργού πολίτη στην Αθήνα, συστήνοντας ένα νέο πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους δημότες της Αθήνας, να προσφέρουν έμπρακτα σε ζητήματα που αφορούν μια ευρεία κατηγορία θεματικών. Η αλληλεγγύη και η προσφορά, εκφεύγουν του «εγώ», αγκαλιάζουν το «εμείς», προτάσσουν το συλλογικό έναντι του προσωπικού και μας προσκαλούν όλες και όλους να «Συμμετέχουμε».